Blogi

YHTEISÖLLISYYS ON TÄRKEINTÄ NYT JA TULEVAISUUDESSA

Kaikessa tekemisessämme, niin yksilöllisellä kuin yhteisölliselläkin tasolla, on näinä poikkeustilanteen määrittäminä aikoina tietty hämmentynyt ja huolestunut vivahde. Media syöttää meille epidemia-asiantuntijoiden ja ekonomistien villisti vaihtelevia näkemyksiä koronaepidemian kestosta ja siitä, missä vaiheessa olisi järkevintä alkaa suuntautua asteittain ns. "normaaliin". Yhä useampi pohtii myös tykönänsä, onko siihen normaaliksi katsottuun globaalin kilpailukapitalismin tilaan, joka vielä parisen kuukautta sitten vallitsi, enää paluuta. Onko poikkeustilanteesta tulossa pikemminkin tulevaisuutemme normaali?

Koronakriisin aiheuttama pysäytys on ollut kaikkinensakin niin raju, että on selvää, että siitä tulee merkittävä sukupolvikokemus kaikille sen kokeneille iästä, sukupuolesta ja kulttuuritaustasta riippumatta. Itsekin huomaan pohtivani joka päivä, kuinka lähipiirini selviää tästä tilanteesta. Usein tulen myös miettineeksi kriisin aiheuttamia yhteisöllisen tason seurausvaikutuksia kylän elämään, kunnan palvelutuotantoon ja järjestyksen säilymiseen yhteiskunnassa ylipäätään. Tilanteen aiheuttama huoli konkretisoituu omakohtaisen ajatuksen tasolla kysymykseen siitä, mitä minun itseni olisi mahdollisuus tehdä asian hyväksi - terveystilanteen niin salliessa.

Poikkeustilanne aiheuttaa sen, että joudumme tinkimään yksilöllisestä vapaudestamme ja rutiineiksi muodostuneista ajattelu- ja toimintatavoistamme. Samalla se tuo esiin sellaisia hyvinvointimme ja turvallisuutemme kannalta katsoen oleellisia tekijöitä, joiden arvoa niin sanotuissa normaalioloissa ei tule usein tiedostaneeksi niille kuuluvassa laajuudessa. Esimerkkeinä tällaisista voisin mainita kodin ja yhteisöllisyyden.

Poikkeustilanteessa kilpailutalous antaa tilaa yhteisötaloudelle. Yhteisötalous on se taloudellisen toimeliaisuuden ulottuvuus, jossa yhdistyy talkootyö ja liiketoiminta, yrittäjyyttä tukevien rakenteiden ylläpito yhteisvoimin, lähiruoka ja -palvelut, arvopohjaisuus, rahatalouden ulkopuolelle kurottavien vaihtosuhteiden luominen ja yhteisvastuullisuus.

Yhteisöllisyys luo turvaa ja jatkuvuutta tilanteeseen, jossa kilpailussa ei enää pärjää - rajoitusten ja kassakriisin iskettyä päälle - tuottavuutta tehostamalla, yksikkökokoa kasvattamalla ja tuotantoprosesseja rationalisoimalla. Yhteisö tarjoaa tukirakenteen selvitä kriisin yli kohti uusia ja taloudellisesti kestävämpiä aikoja.

Yhteisvoimin tästä nyt kokemastamme selvitään, ja varmasti myös opitaan, vastaisuudenkin varalle.

- Harri-Pekka Luomi, 21.4.2020 -