Pohjois-Pielavesi on aktiivisuudestaan tunnettu elävä kyläseutu. Voimaperäinen maa- ja metsätalous, kyläyhteisolle hyvä väestö- ja palvelurakenne sekä suunnitelmallinen kylätoiminta ovat olleet tekijöitä, joiden varaan kyläyhteisö on perustanut kehittämistoimintansa. Kyläyhdistyksen perustoiminta on ollut vapaaehtoistyötä ja talkootyötä. 

Kylien yhteinen kehittäminen on alkanut jo vuonna 2000 ja on vieläkin yhdityksen tärkein päämäärä. Vuosien saatossa yhdistys on saavuttanut paljon ja on valittu Pohjois-Savon maakuntahallituksen toimesta vuoden 2006 maakunnan kyläksi. Yhdistys pyrkii kehittämään kylän elinvoimaisuutta ja lisäämään alueella asuvien ihmisten hyvinvointia.